Puhdas Sisäilma PuSi

RAKENNUSTEN
TERVEELLISYYTEEN LIITTYVÄT
TUTKIMUKSET JA
ASIANTUNTIJAPALVELUT

RAKENNUSTEN TERVEELLISYYTEEN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA

Kärsitkö epämääräisestä oireilusta tai sairastelusta? Tuntuuko, että asunnossasi tai työympäristössäsi on sisäilmahaittaa aiheuttavia tekijöitä, vai ilmeneekö koulu-tai päiväkotilapsella mahdollisia sisäilmaongelmaan viittaavia oireita?

Olemme erilaisiin sisäilmatutkimuksiin ja terveyshaittaselvityksiin erikoistunut yritys. Teemme yhteistyötä monen luotettavan asiantuntijatahon kanssa. Ihmisläheinen ja ammattimainen työskentelymme sekä moniammatilliset asiantuntijaverkostomme luovat pohjan toimintatavoillemme.

Terveyshaittojen tärkein ehkäisymenetelmä on virheen, vaurion tai puutteellisen olosuhteen poistaminen ja korjaaminen. Riittäviin rakennuksen huolto- ja kunnossapitotoimenpiteisiin tulee kiinnittää huomiota ja suorittaa ne säännöllisin väliajoin. Mikäli terveyshaittaepäily kuitenkin syntyy, on usein tärkein korjausvaihe ongelman syyn ja sen laajuuden selvittäminen.

Uudisrakentaminen tulisi suorittaa riittävää huolellisuutta ja aikaa käyttäen siten, että terveyshaitan mahdollisuus kyettäisiin mahdollisuuksien mukaan jo ennalta ehkäisemään.

Kysy lisää palveluistamme.

"Pääosa rakennuskannastamme on valmistunut 1960-1980-luvuilla ja suuri osa siitä on nyt yhtä aikaa peruskorjausiässä. Peruskorjausikäisissä rakennuksissa on lähes aina kosteusvaurioita tai niiden syntyminen lähiaikoina on todennäköistä." Hometalkoot