Puhdas Sisäilma PuSi

RAKENNUSTEN
TERVEELLISYYTEEN LIITTYVÄT
TUTKIMUKSET JA
ASIANTUNTIJAPALVELUT

Kosteus- ja homevauriotutkimukset sekä muut sisäilmassa esiintyvät ongelmat

  1. Sisäilmanäytteet (VOC, mikrobit jne.)
  2. Materiaalinäytteet (PAH, mikrobit jne.)
  3. Pinta- ja pölynäytteet (mikrobit, kuidut, hiukkaset jne.)
  4. Kosteusmittaukset
  5. Olosuhdetutkimukset
  6. Endotoksiinimittaukset
  7. Ym.

Kysy lisää palveluistamme!

"Pääosa rakennuskannastamme on valmistunut 1960-1980-luvuilla ja suuri osa siitä on nyt yhtä aikaa peruskorjausiässä. Peruskorjausikäisissä rakennuksissa on lähes aina kosteusvaurioita tai niiden syntyminen lähiaikoina on todennäköistä." Hometalkoot